Available courses

Integrated EA logo

{mlang nl}
Deze training geeft een integrale benadering van enterprise architectuur. Voor de volledige beschrijving van deze training: https://www.reflektis.nl/training/integrated-ea/
 {mlang} {mlang en}This training provides an integral approach to enterprise architecture. For the complete description of this training please visit: https://www.reflektis.com/training/integrated-ea/ {mlang}
ArchiMate logo
{mlang nl} De training staat beschreven op onze website: https://www.reflektis.nl/training/archimate-bootcamp/ {mlang} {mlang en} Full description of this training on our website: https://www.reflektis.com/training/archimate-bootcamp/ {mlang}

TOGAF 9.2 logo

{mlang en}This training is a mandatory preparation for the Practitioner training.{mlang}

{mlang nl}Deze training is verplicht als voorbereiding voor de Practitioner training.{mlang}

TOGAF 9.2 logo

{mlang en}This training prepares you for the full TOGAF certification exam.{mlang}

{mlang nl}Deze training bereid je voor op de volledige TOGAF certification examen.{mlang}

BPMN logo

{mlang nl}

Introductie tot BPMN 2.0

{mlang}

{mlang en}

Introducing BPMN 2.0

{mlang}

UML logo

{mlang nl}

UML maar dan praktisch.

{mlang}

{mlang en}

UML to apply effectively in practice.

{mlang}

OOD logo

{mlang nl}

Objectgeoriënteerd ontwerpen. Cursusbeschrijving hier: Object Oriented Design.

{mlang}

{mlang en}

Object-oriented design. Course description: Object Oriented Design.

{mlang}